ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА АРОМАТ ПАРФУМІВ В ЄС

Охорона парфумів, як об’єктів права інтелектуальної власності є досить важливим питанням для збереження значних інвестицій даної індустрії та задля захисту від підробок. Саме тому, за час розвитку відповідної індустрії, з’являються і нові способи охорони прав на аромат парфумів.

Так, реєстрація певного аромату, як торговельної марки є часто обговорюваною темою останні роки. Така торговельна марка вважається “нетрадиційною” на ряду з смаковими, музичними та торговельними марками на колір. Такий вид торговельних марок ще не знайшов свого місця в нинішніх правових системах багатьох країн світу. Причиною цього є те, що існуючі системи орієнтовані більш на забезпечення охорони традиційних позначень, таких як слова, імена, літери і логотипи. Однак, вже тривалий час не вщухають дискусії щодо впровадження певних змін для можливості реєстрації нетрадиційних торговельних марок.

Торговельні марки на аромат не включено до ст. 4 Регламенту ЄС “Про торговельну марку Співтовариства”, в якій зазначено, що торговельна марка ЄС може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен та прізвищ, або зразків, літер, цифр, кольорів, форм товарів або пакувань товарів, або звуків, за умови, що такі знаки можуть вирізняти товари або послуги одного підприємства з-поміж товарів або послуг інших підприємств.

При цьому, протягом багатьох років на законодавчому рівні існувала вимога графічного представлення торговельної марки, застосування якої по відношенню до ароматичних торговельних марок було детально проаналізовано в в 2002 році Європейським судом справедливості в рішенні по справі C-273/00, Sieckmann.

Предметом даної справи була торговельна марка щодо запаху, який було охарактеризовано як “бальзамічно - фруктовий з легким відтінком кориці”.

Автор: Simon A. Eugster - власна робота, CC BY-SA 3.0,

За обставинами справи творець відповідного аромату надав суду опис аромату, а саме: хімічну формулу речовини і вказівки про те, де отримати зразки речовини. Проте, Німецьке Патентне відомство відхилило заявку на реєстрацію такого позначення. Не погоджуючись із таким висновком установи, автор аромату подав позов щодо оскарження рішення відомства. Під час розгляду справи, Федеральний патентний суд Німеччини звернувся до Європейського суду справедливості за роз’ясненням щодо того, в якій саме формі має бути представлена торговельна марка виходячи із норм Регламенту.

В рішенні Європейський суд справедливості зазначив, що торговельна марка може складатися зі знаку, який сам по собі не здатен бути наведений візуально, до тих пір, поки його може бути представлено графічно. Також, суд передбачив, що подання має бути “ясним, точним, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, довговічним і мати мету”. Керуючись такою логікою, суд постановив, що по відношенню до торговельної марки на запах, графічним представленням не може вважатись ані хімічна формула, ані словесний опис аромату, ані надання зразку запаху, ані поєднання всіх цих способів.

Таке рішення Європейського суду справедливості виключило можливість реєстрації запахів та парфумів як торговельних марок на довгі роки. Однак, незважаючи на відповідне рішення суду, існує кілька зареєстрованих знаків на запах в Великобританії. Наприклад, квітковий аромат троянд, певного виду шин та сильний запах гіркого пива, який застосовується для дротиків.

Через необхідність графічного представлення запаху, інноваційний процес та відповідність законодавства ЄС тенденціям правової реальності в даній індустрії знизились. Автори просто не мали змоги захистити свої парфумерні вироби від копіювання.

Саме через такий стан законодавства, у 2015 році було прийнято поправки до Регламенту, в яких вимога щодо графічного представлення була виключена через свою застарілість. Відповідно до змін, бажаючим зареєструвати аромат як торговельну марку, потрібно буде лише представляти його у такий спосіб, який надає можливість компетентним органам та громадськості визначити чіткий і точний предмет охорони, наданої його власнику. Ймовірно, для досягнення цієї умови заявникам буде достатньо просто подати у комплексі як опис і хімічну формулу запаху, так і сам зразок аромату.

Загалом, можемо стверджувати, що для торговельних марок на аромат та нетрадиційних торговельних марок взагалі, почався новий етап правового регулювання в ЄС, який має позитивно відобразитись на всій парфумерній індустрії.