Карикатура як об’єкт авторського права

Написання портретів як спосіб зображення людини використовувався людством ще здавна. Проте, з часом техніка виконання портретів зазнавала значних змін через історичні тенденції розвитку людства, різноманітність традицій та поглядів як окремих людей, так і цілих націй. На противагу класичного портретного живопису виник новий вид зображення людини - карикатури, в яких відбувається свідоме ...детальніше.

31 серпня 2020 І Індустрія: візуальне мистецтво

Приватний та публічний характер фотографій із зображенням людини

За своєю природою, фотографічні зображення людини нерозривно пов’язані з приватністю особистого життя. Однак єдиної позиції щодо того, яким саме чином має забезпечуватись право на приватність в даному аспекті досі не існує. Все частіше право на приватне життя протиставляється праву на вільне вираження думок. Таким чином, актуальним стає ...детальніше.

7 серпня 2020 І Індустрія: візуальне мистецтво

Правові режими охорони фотографій
із зображенням людини


У двадцять першому столітті, у зв’язку з розповсюдженням та загальнодоступністю різноманітних технічних засобів фіксації зображень, все більшої популярності набуває як мистецтво фотографування, так і повсякденна звичайна зйомка. Розміщення фотографій фізичних осіб в Інтернеті та друкованих засобах масової інформації зумовлює ...детальніше.

5 серпня 2020 І Індустрія: візуальне мистецтво