ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОХОРОНИ ПРАВ У СФЕРІ МОДИ

Розібравши головні аспекти охорони авторських прав в індустрії моди, пропонуємо перейти до не менш цікавого та корисного засобу охорони – промислового зразка.

Охорона шляхом реєстрації продукту як промислового зразка є досить популярною практикою. Зробити висновок про те, що зареєстрований промисловий зразок є одним з найбільш популярних форм захисту інтелектуальної власності в області моди дозволяє аналіз офіційної статистики Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Так, наразі 23% зареєстрованих промислових зразків в Європі належать компаніям, які спеціалізуються на виробництві одягу, взуття, ювелірних виробів і інших сайтів моди.

Промиловий зразок є нічим іншим як зовнішнім виразом (виглядом) об’єкта, тобто його дизайном.

Враховуючи, що концепція охорони промислових зразків в ЄС є однією із найбільш сприятливих для дизайнерів, ми розпочнемо знайомство саме звідси і вже потім перейдемо до регулювання цього питання в Україні.

Отже, в країнах-членах ЄС протягом тривалого часу охорона дизайну промисловим зразком зумовлювалась лише його реєстрацією на термін 5 років, який міг бути продовжений до 25 років відповідно до першого юридичного документу щодо охорони промислових зразків на рівні ЄС Директиви ЄС про правову охорону промислових зразків.

Однак, згодом було прийнято Регламент ЄС про промислові зразки Спільноти (далі-Регламент), який встановив новий вид охорони - незареєстрований промисловий зразок, термін охорони якого складає 3 роки з моменту його оприлюднено.

Саме охорона незареєстрованого промислового зразка є головною перевагою та особливістю права ЄС в сфері охорони прав інтелектуальної власності, яка безпосередньо пов’язана з індустрією моди. Ця концепція унікальна і через роки вона довела свою необхідність та зручність.

Існування двох видів промислових зразків надає певні переваги для індустрії моди внаслідок розширення способів охорони. Як зазначається в поясненнях до Регламенту через те, що “деякі з секторів економіки виробляють велику кількість дизайнів для продуктів, які часто мають короткий ринковий термін життя, то охорона, яка не має реєстраційних формальностей, є перевагою, а тривалість охорони є менш важливою. З іншого боку, існують галузі промисловості, які оцінюють переваги реєстрації для більшої правової визначеності і які вимагають більш тривалого терміну охорони, який би відповідав передбачуваному ринковому життю такої продукції”. Отже, враховуючи швидкоплинність моди, (чого тільки вартий той факт, що в середньому модні будинки представляють свої колекції 4 рази на рік) реєстрація всіх продуктів колекції - це досить дороге задоволення, яке потребує достатньо часу, що в результаті може зашкодити швидкості та розвитку моди як такої. Доступність ж захисту незареєстрованих зразків від навмисного копіювання навіть за відсутності реєстрації відображає всю сутність індустрії моди і є вигідним для дизайнерів, бо не тягне значних затрат часу та грошей.

Також, незареєстрований промисловий зразок може використовуватись з метою перевірки необхідності реєстрації дизайну. Це пов’язано з тим, що законодавство ЄС надає змогу здійснити реєстрацію незареєстрованого промислового зразка після 1-го року його охорони. Однак, зверніть увагу, що після спливу наведеного вище терміну використання незареєстрованого промислового зразка в так званому “тест-режимі”, дизайнер буде позбавлений можливості його зареєструвати.

При цьому, охорона виробів індустрії моди як зареєстрованим так і незареєстрованим промисловим зразком можна вважати одним кроком вперед при охороні дизайнів індустрії моди, ніж авторське право. Це обумовлено тим, що критерії охорони, які висуваються до промислових зразків є більш важкими для досяження, ніж ті, що передбачені авторським правом.

А саме, це критерії новизни та індивідуального характеру. Пояснити їх можна так. Дизайн є новим, якщо ідентичний дизайн раніше не був доступний для громадськості. В свою чергу друга вимога - це поняття індивідуального характеру, яке є більш суб'єктивним, ніж новизна. Стверджувати про індивідуальний характер виробу індустрії моди можна, якщо він справляє зовсім інше враження у порівнянні із тими товарами, що вже існують на ринку на інформованого користувача (в справах моди це особа, які добре знається на дизайнах окремих речей, таких як одяг, взуття, аксесуари та інше).

Трохи розібравшись із охороною промислових зразків в ЄС, повернемось до України та регулювання даної сфери в національному законодавстві нашої держави. Розглядаючи охорону товарів індустрії моди завдяки промисловому зразку треба відзначити Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», якій має своєю головною метою захист лише зареєстрованих конструкцій патентним правом. Даний закон встановлює однакові загальні вимоги до дизайнів, як і в ЄС, але є деякі відмінності, які слід відзначити. Перш за все, в Україні існує лише один критерій для патентоздатності промислового зразка – новизна. Такого критерію як “індивідуальний характер” наразі в чинному законодавстві не передбачено. Крім цього, тривалість прав складається з 10 років, і після закінчення цього терміну охорона може бути продовжена ще на 5 років. Крім цього, наразі в Україні не існує такого поняття, як “незареєстрований дизайн”, для того, щоб отримати охорону всі дизайни повинні бути зареєстровані.

Однак, на сьогодні, велике значення приділяється впорядкуванню українського законодавства відповідно до норм ЄС. Значний крок було досягнуто після підписання Угоди України про асоціацію з ЄС, в якій серед загальних положень містяться також норми щодо поняття промислового зразка, термінів охорони, запровадження критерію індивідуального характеру та визначення нового для України виду охорони прав інтелектуальної власності – незареєстрованого промислового зразка. Отже, згодом такий вид охорони також буде доступний для українських дизайнерів, однак через те, що в даний час відповідні зміни ще не були внесені до законодавства України, охорона незареєстрованих промислових зразків діє лише в ЄС. А про популярність використання незареєстрованого промислового зразка дизайнерами індустрії моди в ЄС свідчить саме судова практика, яка є доволі різноманітною та яскравою.