<

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ BROMPTON BICYCLE,
C 833/18: ОХОРОНА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Історично склалось, що охорона авторських прав не поширюється на об’єкти, форма яких обумовлена отриманням певного технічного результату, залишаючи їх охорону патентному праву. Та нещодавнє рішення Європейського суду справедливості щодо Brompton Bicycle, C 833/18 заклало фундамент для нових можливостей охорони та забезпечення авторських прав на функціональні форми об’єктів в ЄС.

Предметом позову по справі, яка розглядається за національною процедурою Господарським судом м. Льєжа (Бельгія), став спір між англійською компанією Brompton Bicycle Ltd (позивач) та корейською компанією Chedech/Get2Get (відповідач) щодо дизайну відомого складаного велосипеду Brompton, який було вперше розроблено позивачем ще 45 років тому та який з того часу успішно ним продається в багатьох країнах світу.

Велосипед Brompton B75 Copyright © Brompton Bicycle Ltd

У своєму позові Brompton Bicycle стверджують, що Get2Get скопіювали зовнішній вигляд велосипедів «Brompton» для створення власних велосипедів «Chedech», тим самим порушивши їх авторські права.

Не визнаючи претензій позивача, Get2Get звернули увагу суду на те, що зовнішній вигляд велосипеду Brompton обумовлено лише його технічними функціями, адже при використані обраної ними техніки складання, велосипед може виглядати лише одним чином. Отже, за таких обставин охорона авторських прав не розповсюджується на такий предмет, залишаючи єдину можливість охорони – патент.

Проте слід зазначити, що Brompton Bicycle в минулому отримали патент на відповідну техніку складання велосипеду, однак строк його дії вже закінчився. Через це компанія наполягає на тому, що вигляд велосипеда «Brompton», у складеному стані, може бути досягнуто при використанні інших форм вираження (дизайнів), а не лише тієї, яку обрав творець. Отже, такий дизайн велосипеду може та має бути захищений авторським правом.

Піддаючи сумнівам можливість надання охорони авторських прав на об'єкти, форма яких зумовлена досягненням певного технічного результату, Господарський суд м. Льєжа звернувся до Європейського суду справедливості за роз’ясненням положень Директиви ЄС [2001/29] Про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві.

Велосипед Brompton B75 Copyright © Brompton Bicycle Ltd

11 червня 2020 року Європейський суд справедливості виніс рішення по справі, в якому визначив, що охорона авторських прав, передбачена відповідною Директивою, має надаватись предметам, форма яких, принаймні частково, обумовлена отриманням технічного результату в тих випадках, коли цей предмет є оригінальним твором, який виник в результаті інтелектуальної діяльності людини, якщо через використання певної форми автор у оригінальний спосіб виражає свої творчі здібності, проявляє вільний та творчий вибір таким чином, щоб обрана ним форма предмету відображала його особистість.

Суд відзначив, що в цьому контексті потрібно оцінювати лише оригінальність відповідного об’єкту. При цьому, не є визначальним при оцінці факторів, які вплинули на вибір творця, дослідження наявності інших можливих форм, які можуть бути використані для досягнення ідентичного технічного результату. Не дивлячись на те, що це дозволило б встановити чи існує взагалі можливість вибору. Аналогічно суд відзначив, що намір ймовірного порушника досягти ідентичного результату при створені свого об’єкту також не має відігравати значення для оцінки факторів вибору творцем саме такої форми предмету.

Крім цього, існування патенту, який втратив чинність, та ефективність самої форми предмету для досягнення ідентичного технічного результату слід брати до уваги лише в тій мірі, в якій ці фактори дозволяють виявити, що було враховано при виборі форми відповідного виробу.

У будь-якому випадку, Європейський суд справедливості відкрито наголосив на можливості поширення дії авторських прав на функціональні форми об’єктів, у разі дотримання ними критерію оригінальності. А вже саму оцінку того, чи є складаний велосипед Brompton таким оригінальним твором, повинен здійснити національний суд, дослідивши усі обставини даної справи, що існували на етапі розробки відповідного об’єкту, незалежно від зовнішніх факторів та інших обставин, що виникли вже після його створення.