ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК НА ДИЗАЙН В УКРАЇНІ:
ПРО ГОЛОВНЕ

Які асоціації в нас викликають при згадуванні такого терміну як “дизайн”? Багатьом на думку одразу прийде певний предмет, а якщо конкретніше – зовнішнє вираження такого предмету. Враховуючи різноманітність речей, які нас оточують, уявити сучасне життя без художньо-конструкторської діяльності в галузі оформлення виразу речей неможливо. А отже, права на результати творчої діяльності в даній сфері потребують регулювання з боку держави.

Одним з основних засобів для охорони прав інтелектуальної власності на дизайни виступає промисловий зразок, права на який в Україні засвідчуються патентом.

Регулювання даного виду охорони здійснюється на основі норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. Також, до нормативно правових актів, які регулюють дану сферу слід відносити і “Угоду про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (далі – Угода з ЄС), яка є міжнародним договором.

Так, за законодавством України, а саме згідно зі ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, термін “промисловий зразок” розглядається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

https://davidwoon.wordpress.com

Також, зверніть увагу на те, що художнє конструювання може здійснюватися в різноманітних сферах. Так, наприклад, до них відносяться проектування:

  • 1) в сфері індустрії моди (створення дизайну одягу, взуття, аксесуарів тощо);
  • 2)в текстильній промисловості (розробка дизайну тканин, трикотажу тощо);
  • 3) в меблевій промисловості (конструювання шаф, столів, стільців та інше);
  • 4) в виробництві упаковки (наприклад: для харчових продуктів; ювелірних прикрас тощо);
  • 5) веб-дизайн (проектування структури веб-сайту для його використання);
  • 6) дизайн інтер’єру (створення внутрішнього устаткування приміщення);
  • 7) промисловий дизайн (поліпшення естетики і зручності використання продукту, зазвичай, масового виробництва);
  • 8) транспортний дизайн (створення зовнішнього та внутрішнього вигляду автомобільного транспорту);
  • 9)інші сфери, яким притаманний творчий характер.

Однак, треба зауважити, що для того, щоб отримати патент на промисловий зразок, дизайн має відповідати певним критеріям. А саме, у Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” зазначається, що промисловий зразок визнається патентоздатним, якщо є новим. В свою чергу, новизна промислового зразку передбачає, що ідентичний дизайн раніше не був доступний для громадськості.

Крім цього, правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Отже, якщо вищенаведені умови дотримані, то дизайн може отримати охорону патентом на встановлений законодавством строк. З цього приводу, наразі в ст. 5 Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” передбачено, що тривалість охорони прав на промислові зразки може становити в сумі 15 років.

Проте, в найближчий час, слід очікувати зміни в законодавстві України щодо охорони промислових зразків, через підписання Угоди з ЄС, яка визначила нові умови та стандарти охорони дизайнів і відзначила, які саме норми чинного національного законодавства у даній сфері потребують змін.

Так, наприклад, в Угоді з ЄС надано нове та більш детальне визначення промислового зразка ніж те, що вже прийняте в українському законодавстві. А саме, під промисловим зразком слід розуміти зовнішній вигляд усього продукту або його частини, який обумовлений особливостями, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу продукту та/або його оздоблення.

Також, важливі зміни повинні бути здійснені в майбутньому щодо строку охорони прав на промислові зразки. Так, Угодою з ЄС було встановлено, що строк охорони промислових зразків становить 5 років. Правовласник може поновлювати термін охорони кожні 5 років до загального строку у 25 років з дня подання заявки. Таким чином, тривалість охорони прав на промислові зразки має значно зрости.

Крім цього, в Угоді крім критерія “новизни” було додано ще один новий для України, однак вже відомий в ЄС, критерій – індивідуального характеру та ще один особливий вид промислового зразка – незареєстрований промисловий зразок, питання про охорону якого потребує додаткової уваги.