Платформа CREATIVE ACADEMY – інтернет ресурс, створений відділенням розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), метою якого є висвітлення актуальних питань з приводу охорони, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в діяльності креативних індустрій.

Креативні індустрії - це стратегічно важливий сектор державної культурної політики України.

Ми розуміємо, що ефективний розвиток сектору креативних індустрій неможливий без підтримки інновацій, нових знань та творчих досягнень у галузі науки, літератури та мистецтва.

Саме тому на нашому веб-сайті ми розглядаємо ключові аспекти та особливості функціонування кожної індустрії, роз’яснюємо для вас наявні можливості охорони прав інтелектуальної власності притаманні для кожної з індустрій, досліджуємо та аналізуємо судову практику у цій сфері.

Також, в цілях співпраці, за вашим зверненням надаємо консультаційну підтримку щодо можливостей охорони творчої складової вашого бізнесу, проєкту тощо.

Індустрії

Найновіші публікації

Не маркетингом єдиним:
значення політики ІВ
в інноваційних компаніях

Сьогодні будь-яка компанія, яка розроблює, створює та просуває продукти на ринку звичайно розуміє зростаючу потребу в оптимізації своєї маркетингової діяльності. Вибір та використання маркетингових стратегій дозволяє компаніям підтримувати довготривалі стосунки зі своїми споживачами, що сприятливо позначається на розвитку бізнесу в цілому.

Відповідальність
онлайн-платформи при продажі
контрафактних товарів:

Ні для кого не секрет, що онлайн шопінг вже давно замінив усім нам звичні походи по магазинам. Проте, успіх продажу товарів онлайн, перш за все, зумовлений першочерговим вибором вигідної та ефективної моделі ведення торгівлі на просторах Інтернету. Саме тому, все більше підприємців знаходяться у пошуку того онлайн ресурсу, який дозволить їм охопити більшу аудиторію споживачів із застосуванням мінімальних технічних ресурсів.

Карикатура як об’єкт
авторського права

Написання портретів як спосіб зображення людини використовувався людством ще здавна. Проте, з часом техніка виконання портретів зазнавала значних змін через історичні тенденції розвитку людства, різноманітність традицій та поглядів як окремих людей, так і цілих націй. На противагу класичного портретного живопису виник новий вид зображення людини - карикатури, в яких відбувається свідоме жартівливе спотворення зовнішності людини.

Правова охорона торговельної
марки на аромати парфумів в ЄС

Так, реєстрація певного аромату, як торговельної марки є часто обговорюваною темою останні роки. Така торговельна марка вважається “нетрадиційною” на ряду з смаковими, музичними та торговельними марками на колір. Такий вид торговельних марок ще не знайшов свого місця в нинішніх правових системах багатьох країн світу. Причиною цього є те, що існуючі системи орієнтовані більш на забезпечення охорони традиційних позначень, таких як слова, імена, літери і логотипи.

Правова охорона парфумерних
виробів як об’єктів права
інтелектуальної власності

Парфумерна індустрія досягла значного розвитку через підвищений попит з боку споживачів, проте питання можливості правової охорони парфумів залишається високо дискусійним через відсутність певної гармонізації щодо режиму правової охорони таких виробів. Протягом останніх років дана сфера бізнесу зіткнулась з необхідністю врегулювання правової охорони через те, що на ринку все частіше можна знайти схожі запахи, які ще можна назвати “двійниками”.

Приватний та публічний характер
фотографій із зображенням
людини

За своєю природою, фотографічні зображення людини нерозривно пов’язані з приватністю особистого життя. Однак єдиної позиції щодо того, яким саме чином має забезпечуватись право на приватність в даному аспекті досі не існує. Все частіше право на приватне життя протиставляється праву на вільне вираження думок. Таким чином, актуальним стає питання щодо встановлення меж, які б відокремлювали фотографії особистого характеру від фотографій публічного характеру.